Oferujemy
Modernizację:

● kotłów rusztowych 

 ● instalacji odpylania i transportów pyłów

   ● instalacji nawęglania 

    ● transportu biomasy


Kompleksowe projekty modernizacji ciepłowni, produkcję:

● rusztów mechanicznych 

 ● podgrzewaczy powietrza 

  ● multicyklonów osiowych 

   ● multicyklonów zwrotnych 

    ● filtrów tkaninowych

     ● układów nawęglania 

      ● palników dwuwirowych